در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
 • تماس با ما

  ساختمان مرکزی مراکز تابعه نیشابور:

  نیشابور - شهرک بسیج -انتهای بلوار دانش - بلوار مقاومت - آموزشکده دختران نیشابور

  شماره  تماس آموزشکده فنی دختران  : 05142613711

  داخلی کارشناس آموزش فنی دختران : 15-16

  امور فارغ التحصیلان دختران :42613711 داخلی 17

  بایگانی : 42613711 داخلی 29

  =================================================================================

  آدرس ساختمان پژوهش و مجموعه کارگاهی آموزشکده فنی پسران نیشابور:

  نیشابور - بلوار پژوهش (جاده صومعه)-آموزشکده فنی وحرفه ای نیشابور

  شماره  تماس : 42624786-051

  =========================================================

  آدرس ساختمان آموزشی  آموزشکده فنی و کشاورزی نیشابور:

  نیشابور - شهرک بسیج -انتهای بلوار دانش  - آموزشکده کشاورزی نیشابور

  شماره  تماس آموزش  : 42614004-051

  امور دانشجوئی :05142633886 

  آموزش فنی پسران

  آقای آتشگاهی 05142614003

  آقای نصرآبادی و مهرشاد 05142614004

  آقای دکتر مهاجر 05142613142

  امور فارغ التحصیلان فنی پسران:42613711 داخلی 21

  ------------------------------------------------------------

  آموزش کشاورزی

  آقای اکبری و روشندل  05142624784

  =======================================================================================

  شماره فکس مراکز :

  051-42611056