در حال بارگذاری ...
شنبه 17 خرداد 1399
 • تماس با ما

  ساختمان مرکزی مراکز تابعه نیشابور:

  نیشابور - شهرک بسیج -انتهای بلوار دانش - بلوار مقاومت - آموزشکده دختران نیشابور

  شماره  تماس : 05142613711

  داخلی کارشناس آموزش پسران  : 14

  داخلی کارشناس آموزش دختران : 16

  داخلی امور آموزشی دختران : 15

  امور فارغ التحصیلان دختران :42613711 داخلی 17

  امور فارغ التحصیلان دختران :42613711 داخلی 21

  بایگانی : 42613711 داخلی 29

  =================================================================================

  آدرس ساختمان پژوهش و مجموعه کارگاهی آموزشکده فنی پسران نیشابور:

  نیشابور - بلوار پژوهش (جاده صومعه)-آموزشکده فنی وحرفه ای نیشابور

  شماره  تماس : 051-42624786

  =========================================================

  آدرس ساختمان آموزشی  آموزشکده فنی و کشاورزی نیشابور:

  نیشابور - شهرک بسیج -انتهای بلوار دانش  - آموزشکده کشاورزی نیشابور

  شماره  تماس : 051-42614002

  امور آموزشی : 42614004

  امور دانشجوئی :42633886 - 2613008

  =============================================================

  آدرس آموزشکده فنی دختران نیشابور:

  نیشابور - شهرک بسیج -انتهای بلوار دانش - بلوار مقاومت - آموزشکده فنی دختران نیشابور

  شماره  تماس : 051-42613711

  =======================================================================================

  شماره فکس مراکز :

  051-42611056