در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
 • در خصوص وام های دانشجویی و نحوه دریافت

  ****قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام****

  کلیه دانشجویانی که  متقاضی وام می باشند ابتدا با دریافت فرمهای وام از سایت و یا کافی نت آموزشکده، فرم ها را تکمیل و سپس اقدامات ذیل را انجام دهند.

  1-دانشجویانی که برای بار اول متقاضی وام می باشند با تکمیل فرم شماره 10 به همراه یک یک ضامن کارمند رسمی یا پیمانی (شاغل یا بازنشسته)از کارکنان دولت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه وسپس نامه

                                                                                                         محضررا به امور دانشجویی تحویل نمائید.

  2- فقط دانشجویان روزانه متقاضی وام باید در بانک تجارت مبادرت به افتتاح حساب وشماره حساب وشماره شبا را به امور دانشجویی تحویل نمایند.

  3- دانشجویان متقاضی وام باید حکم کارگزینی ضامن را به امور دانشجویی تحویل نمایند(برای متقاضیان وام بار اول).

  4- دانشجویان روزانه و شبانه درهرترم می توانند متقاضی وامهای تحصیلی و شهریه باشند به شرط عدم مشروطی.

  5-  دانشجویان روزانه متقاضی وام ضرروی درهر مقطع تحصیلی  فقط یکبار می توانند دریافت نمایند.

  6-دانشجویان متقاضی وام ازدواج با ارائه مدارک زوجین منوط به اینکه از ازدواجشان یکسال نگذشته باشد می توانند وام را دریافت نمایند.

  نکاتی که دانشجویان باید مورد توجه قراردهند:

  1 - ابتدا کلیه دانشجویان متقاضی وام فرمهای تکمیل شده را به تایید آموزش رسانده وسپس تحویل امور دانشجویی دهید.

  2- وامهای روزانه بدون سود و وامهای شبانه دارای سود 4 درصد می باشد ودر صورت اخراج یا انصراف باید کل وامهای دریافتی را یکجا واریز نمایند.

  3- دانشجویانی که یک ترم مشروط شوند وام تحصیلی نصف ودر صورت مشروطی در دو ترم وام تعلق نمی گیرد.                                  امور دانشجویی

  25/05/99

  نظرات کاربران