در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
  • خریداری یک دستگاه تراکتور در دانشکده کشاورزی نیشابور

    به گزارش روابط عمومی دانشکده های فنی و کشاورزی نیشابور یک دستگاه تراکتور جهت اجرای بخش عملی دروس دانشکده کشاورزی در دانشکده کشاورزی نیشابور خریداری شد شایان ذکر است این تراکتور از محل بودجه درآمدهای اختصاصی دانشکده های فنی و کشاوری نیشابور خریداری شد.

    مهندس لطفی رییس دانشکده های فنی و کشاورزی نیشابور ضمن تشکر از معاونین و همکاران و کمیته کارآفرینی و درآمدزایی دانشکده  به جهت پیگیریها و تلاشهای که در جهت پیشرفت مجموعه انجام میدهند عنوان داشتند خرید این تراکتور در ادامه اقدامات زیربنایی ایجاد استخر ذخیره آب و انتقال آن انجام شده است و انتظار می رود اکنون که به لطف الهی و مدیریت مشارکتی زیر ساخت های خوبی فراهم شده است تمامی همکاران با تلاشهای مضاعف زمینه رشد و اعتلای هر بیشتر آموزش پژوهش و کارآفرینی را  در مجموعه دانشکده های فنی و کشاورزی نیشابور فراهم آورند.

    نظرات کاربران