در حال بارگذاری ...
شنبه 15 آذر 1399
 • کاردانی عمران ورودی مهر 99

  جهت ورود به کلاس در خود روی لینک کلاس مورد نظر کلیک نمایید و به صورت مهمان وارد کلاس درس شوید.

  کاردانی عمران ورودی مهر 99

  ترم ورود  رشته  مقطع  نام استاد  روز برگزاری کلاس  لینک کلاس  لینک کلاس  کد درس  درس 
  991 عمران کاردانی روزانه علیرضا همتی شنبه 16:00 تا 19:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-027310- 3031972 ایمنی (HSE) و پروژه
  991 عمران کاردانی روزانه ابوالقاسم پورمحبی یکشنبه 14:00 تا 20:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-718631- 3031968 آشنایی با نرم‌افزارهای کاربردی
  991 عمران کاردانی روزانه هادی عین آبادی دوشنبه 08:00 تا 11:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-945674- 3031988 مصالح ساختمانی
  991 عمران کاردانی روزانه هادی عین آبادی دوشنبه 11:00 تا 14:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-945674- 3031979 فنّاوری بتن
  991 عمران کاردانی روزانه مصطفی عابدی دوشنبه 14:00 تا 16:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/mostafaabed 3031986 مدیریت ماشین‌آلات عمرانی
  991 عمران کاردانی روزانه جعفر شکوهی  راد دوشنبه 16:00 تا 18:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-799463- 9128 دانش خانواده و جمعیت
  991 عمران کاردانی روزانه علی بازوبندی سه شنبه 08:00 تا 11:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-170131- 3031966 ریاضی عمومی
  991 عمران کاردانی روزانه محمد سلیمانی چهارشنبه 18:00 تا 20:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-931620- 9107 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)

  نظرات کاربران