در حال بارگذاری ...
شنبه 15 آذر 1399
 • کاردانی ساخت وتولید ورودی مهر 99

  جهت ورود به کلاس در خود روی لینک کلاس مورد نظر کلیک نمایید و به صورت مهمان وارد کلاس درس شوید.

  کاردانی ساخت وتولید ورودی مهر 99

  ترم ورود  رشته  مقطع  نام استاد  روز برگزاری کلاس  لینک کلاس  کد درس  نام درس 
  991 ساخت و تولید کاردانی وحید نعیمیان شنبه 14:00 تا 18:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-019115- 3171385 کاربرد برق و الکترونیک در ماشین‌ابزار
  991 ساخت و تولید کاردانی برفرازی یکشنبه 16:00 تا 20:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/barfarazi 3171369 نقشه ­کشی صنعتی
  991 ساخت و تولید کاردانی محسن بالاور سه شنبه 10 تا 14 https://www.skyroom.online/ch/ntc/balavar 3171369 نقشه ­کشی صنعتی
  991 ساخت و تولید کاردانی   یکشنبه 13:00 تا 16:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-775716- 9101 زبان خارجی
  991 ساخت و تولید کاردانی بنیامین طاهریان یکشنبه 08:00 تا 12:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-011551- 3171372 ماشین­کاری تخصصی 1
  991 ساخت و تولید کاردانی حمیدرضا بکاولی دوشنبه 16:00 تا 19:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-292750- 9118 زبان  فارسی
  991 ساخت و تولید کاردانی مسعود گلشنی دوشنبه 14:00 تا 16:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani 9991011 فیزیک مکانیک
  991 ساخت و تولید کاردانی ابوالقاسم معتمدی سه شنبه 18:00 تا 20:00 ؛ https://www.skyroom.online/ch/ntc/abolghasemmotamedi 9991012 آزمایشگاه فیزیک مکانیک
  991 ساخت و تولید کاردانی محمدحسین رحیمیان سه شنبه 14:00 تا 16:00 ؛ https://www.skyroom.online/ch/ntc/-696085- 9122 تربیت بدنی
  991 ساخت و تولید کاردانی محمدحسین طالبی چهارشنبه 11:00 تا 14:00 ؛ https://www.skyroom.online/ch/ntc/-319040- 9991001 ریاضی عمومی 1

  نظرات کاربران