در حال بارگذاری ...
شنبه 9 اسفند 1399
 • کاردانی مکانیک خودرو ورودی مهر 99

  جهت ورود به کلاس در خود روی لینک کلاس مورد نظر کلیک نمایید و به صورت مهمان وارد کلاس درس شوید.

  کاردانی مکانیک خودرو ورودی مهر 99

  ترم ورود  رشته  مقطع  نام استاد  روز برگزاری کلاس  لینک کلاس  کد درس  نام درس 
  991 مکانیک خودرو کاردانی رضا سلیمانی مقدم شهری شنبه 14:00 تا 18:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-923572- 3242137 کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق تراکمی
  991 مکانیک خودرو کاردانی رضا سلیمانی مقدم شهری شنبه 08:00 تا 10:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-923572- 3242172 سوخت رسانی موتورهای احتراقی
  991 مکانیک خودرو کاردانی علی اصغر ملکیان نیشابور یکشنبه 14:00 تا 18:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-785207- 3242019 مبانی برق و الکترونیک و کارگاه
  991 مکانیک خودرو کاردانی محمد وحیدی نیا دوشنبه 16:00 تا 19:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-943046- 9118 زبان  فارسی
  991 مکانیک خودرو کاردانی مسعود گلشنی دوشنبه 14:00 تا 16:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani 9991011 فیزیک مکانیک
  991 مکانیک خودرو کاردانی مسعود گلشنی دوشنبه 12:00 تا 14:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/golshani 9991009 فیزیک حرارت
  991 مکانیک خودرو کاردانی محمد بیاتی سه شنبه 14:00 تا 18:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-086574- 3242022 کارگاه سوخت رسانی موتورهای احتراق جرقه‌ای
  991 مکانیک خودرو کاردانی محمد سلیمانی چهارشنبه 18:00 تا 20:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-931620- 9107 اخلاق اسلامی (مبانی و مفاهیم)
  991 مکانیک خودرو کاردانی محمدحسین طالبی چهارشنبه 11:00 تا 14:00 ؛  https://www.skyroom.online/ch/ntc/-319040- 9991001 ریاضی عمومی 1

  نظرات کاربران