در حال بارگذاری ...

در خصوص تکمیل پرونده تحصیلی

 

اطلاعیه  مهم

    کلیه دانشجویان کاردانی ترم اول که تاکنون نسبت به تکمیل مدارک تحصیلی خود در پرونده اقدام نکرده اند می رساند که جهت تکمیل پرونده و دریافت اصل گواهی موقت و ریز نمرات دوره متوسطه خود  فقط تا تاریخ 11/08/98 فرصت دارند نسبت به دریافت مدارک تحصیلی  از  هنرستان محل تحصیل  و تحویل به بایگانی آموزشکده  اقدام نمایند .

بدیهی عواقب ناشی از تکمیل پرونده تا تاریخ فوق به عهده ی دانشجو می باشد .

 

                                                                                                                      اداره آموزش آموزشکده فنی و کشاورزی

 

 

نظرات کاربران