در حال بارگذاری ...

اطلاعیه مهم ویژه همه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی
تمام دانشجویان بایستی بر اساس ترم بندی انتخاب واحد کرده باشند در غیر اینصورت ترم های بعدی در انتخاب واحد دچار مشکل می شوند و به احتمال زیاد سنوات آنها افزایش می یابد و حتی ممکن است بدلیل تداخل درسی از تحصیل محروم شوند
اگر دانشجویی مایل باشد بیش از ترم بندی خود درس بردارد :


❌ باید همه درس های ترم خود را اخذ و سپس  بیشتر از آن را  از ترم های دیگر انتخاب کند.

❌ رعایت پیش نیاز نیز الزامی می باشد.

نظرات کاربران