در حال بارگذاری ...
یکشنبه 5 خرداد 1398
  • قابل توجه دانشجویان ترم آخر

    قابل توجه کلیه دانشجویان

    دانشجویان محترمی که ترم آخر می باشند و در انتخاب واحد مشکل دارند هفته آینده از تاریخ 7/7/97 الی 11/7/97 در ساختمان آموزش دانشکده کشاورزی با مراجعه حضوری به مدیر گروه محترم درخواست کتبی خود را تحویل نمایند.

    نظرات کاربران