در حال بارگذاری ...
شنبه 31 فروردین 1398
  • در خصوص ترم تابستان 97

    دانشجویانی که متقاضی میهمانی در ترم تابستان در آموزشکده های که ترم تابستان ارائه می نمایند می بایستی ازتاریخ 97/3/20 لغایت 97/4/14 به سامانه سماد samad.irمراجعه و ثبت درخواست نمایند . ضمنا دانشجویانی که درخواست میهمان در سایر مراکز مانند دانشگاه آزاد ، غیرانتفاعی و...برای اخذ صرفا دروس عمومی را دارند ازتاریخ 97/4/1 به صورت حضوری به آموزش مراجعه نمایند

    نظرات کاربران