در حال بارگذاری ...
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397

زمان و نحوه ی ثبت ، بررسی و اعلام نظر نسبت به درخواست متقاضیان میهمان و انتقال در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

با توجه پیگیری و سوالات مکرر دانشجویان و خانواده های آنان و همچنین همکاران مراکز در خصوص زمان و نحوه ی ثبت ، بررسی و اعلام نظر نسبت به درخواست متقاضیان میهمان و انتقال در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 و همچنین دوره ی تابستانی 1396 (953)، موارد زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی اعلام می گردد:
1-  بازه ی زمانی ثبت درخواست ها در سامانه ی سماد و همزمان با آن اعلام نظر مراکز مبدأ و مقصد برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 از صبح روز یکشنبه مورخ 17/02/1396 لغایت پایان روز شنبه  مورخ 13/03/1396 خواهد بود.
یادآوری:  با توجه به اینکه می بایست سامانه برای ثبت درخواست های میهمانی در دوره ی تابستان (953) از روز شنبه مورخ 20/03/1396  لغایت روز یکشنبه  مورخ 04/04/1396 آماده گردد، بازه ی مذکور در بند «1» به هیچ عنوان تمدید نخواهد نشد. ( در صورت ایجاد تغییرات احتمالی در برنامه ی دوره ی تابستان، متعاقباً اطلاع رسانی لازم انجام می پذید.)

2-  در مراکز مبدأ و مقصد صرفاً درخواست هایی که در سامانه ثبت می گردند، قابل بررسی و اعلام نظر خواهند بود. بنابراین مراکز از پذیرش درخواست ها در خارج از سامانه جداً خودداری نمایند. مقتضی است روسای محترم دستور لازم در خصوص اطلاع رسانی کامل از نحوه و زمان ثبت درخواست به دانشجویان را به نحو مقتضی به عمل آورند.
یادآوری1: در صورتی که با درخواست متقاضی در سامانه موافقت به عمل آید، جهت انجام فرآیند ثبت¬نام، انتخاب واحد و ... به ارائه ی نامه ی موافقت از طرف مبدأ به مقصد نیاز نمی باشد.
یادآوری2: در موارد خاصی که متقاضی موفق به ثبت درخواست در سامانه نشده  و یا نسبت به رأی صادر شده در سامانه اعتراض داشته باشد، درخواست ها در کمیته ی انتقال معاونت آموزشی دانشگاه بررسی خواهد شد. بدیهی است رأی صادر شده از سوی کمیته ی مذکور برای مراکز لازم الاجراست.
یادآوری3- مطابق روال گذشته انتقال دائم به شهر تهران ممنوع می باشد. بدیهی است که موارد خاص، صرفاً در کمیته ی انتقال معاونت آموزشی دانشگاه بررسی خواهد شد.


3-  آدرس سایت برای ثبت درخواست توسط دانشجویان :
www.samad.tvu.ac.ir

نظرات کاربران