در حال بارگذاری ...

تماس با ما

ساختمان مرکزی مراکز تابعه نیشابور:

نیشابور - شهرک بسیج -انتهای بلوار دانش - بلوار مقاومت - آموزشکده دختران نیشابور

شماره  تماس : 05142613711

داخلی کارشناس آموزش پسران  : 14

داخلی کارشناس آموزش دختران : 16

داخلی امور آموزشی دختران : 15

امور فارغ التحصیلان دختران :42613711 داخلی 17

امور فارغ التحصیلان دختران :42613711 داخلی 21

بایگانی : 42613711 داخلی 29

=================================================================================

آدرس ساختمان پژوهش و مجموعه کارگاهی آموزشکده فنی پسران نیشابور:

نیشابور - بلوار پژوهش (جاده صومعه)-آموزشکده فنی وحرفه ای نیشابور

شماره  تماس : 051-42624786

=========================================================

آدرس ساختمان آموزشی  آموزشکده فنی و کشاورزی نیشابور:

نیشابور - شهرک بسیج -انتهای بلوار دانش  - آموزشکده کشاورزی نیشابور

شماره  تماس : 051-42614002

امور آموزشی : 42614004

امور دانشجوئی :42633886 - 2613008

=============================================================

آدرس آموزشکده فنی دختران نیشابور:

نیشابور - شهرک بسیج -انتهای بلوار دانش - بلوار مقاومت - آموزشکده فنی دختران نیشابور

شماره  تماس : 051-42613711

=======================================================================================

شماره فکس مراکز :

051-42611056