در حال بارگذاری ...
جمعه 29 دی 1396

کسب مقام اول کشوری رشته مکاترونیک و انتخاب دانشجو مهندسی کنترل آقای وحید نعیمیان

کسب مقام اول کشوری رشته مکاترونیک و انتخاب دانشجو مهندسی کنترل آقای وحید نعیمیان جهت اعزام به مسابقات جهانی ابوظبی را به ریاست ، معاونین،همکاران، استادان و دانشجویان مرکز تبریک عرض مینماییم
اداره پژوهش و فناوری

نظرات کاربران