در حال بارگذاری ...
یکشنبه 2 مهر 1396

لیست برندگان تیم های شرکت کننده در مسابقات ACM

باسمه تعالی

 

لیست تیم های اول تا ششم در مسابقات ACM به ترتیب ذیل می باشد.

تیم اول : رز آبی

تیم دوم : استار

تیم سوم : بتادین

تیم چهارم : جوکر

تیم پنجم : گل نسترن

تیم ششم : لاله

نظرات کاربران